PRO-SPORT

Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

masolat_-_1485228_kezilabda-50-ev053.jpg

Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség

2011-2012. évi Nyílt Megyei Serdülő Bajnokság

Versenykiírás

Észrevételeket az alábbi

telefonszámon  várják

06 20 925 3072

További

Tisztségviselők elérhetősége

1. A bajnokság rendezője: A bajnokságot a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség rendezi.

2. A bajnokság célja: A sportszervezetek serdülő csapatai, sportiskolák és iskolák egyéb nevező csapatok részére folyamatos, megfelelő színvonalú mérkőzés biztosítása. Az elért eredmények alapján a bajnokság győztesének és helyezettjeinek megállapítása. Az utánpótlás minőségének fejlesztése, a tehetségek kiválasztása, egyben felmérési lehetőség a serdülőkorú csapatoknál folyó szakmai- és nevelőmunka eredményéről.

3. A bajnokság helye és ideje: A rendező által a sorsolásban kijelölt helyszíneken.

A bajnokság ideje: 2011. december 18. - 2012. március 10.

4. A bajnokság résztvevői: Bács-Kiskun megyei sportszervezetek serdülő csapatai, iskolák, sportiskolák, és egyéb nevező csapatok serdülő csapatok.

5. A bajnokság lebonyolítása, a helyezések eldöntése:

5. 1. A bajnokság lebonyolítása: A csapatokat a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága területi elvek figyelembevételével csoportokba sorolja. A csoportok létszáma a benevezett csapatok számától függő.

A mérkőzéseket teremben kell lejátszani, lehetőleg szabad vagy munkaszüneti napon.

A bajnokságot kuparendszerben, területi elv alapján kell lejátszani.

5.2. A helyezések eldöntése: A helyezések eldöntése A kézilabdázás szabálykönyve Bajnoki Rendszabályok 13. szabálya szerint történik, azzal az eltéréssel, hogy a 2.§. b, pontja az alábbiak szerint módosul: ha két vagy több csapatnak azonos a pontszáma, a sorrendet az egymás közötti mérkőzés (ek) eredménye (i) gólkülönbség dönti el.

Megerősítésként a holtversenyen kívüli csapat (ok) ellen lejátszott mérkőzés (ek) eredménye (i) tehát nem számít (anak).

Végső sorrendet a különböző csoportok azonos helyezettjei egyszeri helyosztón döntik el.

6. Nevezés, sorsolás, mérkőzés-bejelentés:

6. 1. Nevezési határidő: A nevezési lapot (ld. 1. melléklet) a nevezési határidőig - 2011. október 30-án 24:00 óráig - kell a Bács-Kiskun Megyei Versenybizottságához eljuttatni (6000 Kecskemét, Deák F. tér 3).

A faxon küldött nevezés nem tekinthető érvényes dokumentumnak, az eredetit kell postán elküldeni.

Kétség vagy vita esetén a nevező sportszervezetnek kell bizonyítania, hogy nevezését a kijelölt határidőn belül postán feladta.

6. 2 Hozzájárulási díj: A bajnokság lebonyolításához nem kell hozzájárulási díj fizetni.

6. 3. Sorsolás időpontja: Sorsolás 2011. november 3. (csütörtök) 16 órakor a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség hivatalos helyiségében (6000 Kecskemét, Deák F. tér 3).

6. 4. Mérkőzés bejelentés: A mérkőzések bejelentés ideje: 2011. november hó,

2011. november 10. csütörtök 16 órakor fiúk.

2011. november 10. csütörtök 17 órakor leányok.

7. Játékjogosultság, regisztrációs kártya: A játékengedélyeket a név szerinti nevezési lap (2. számú melléklet) leadása és a Kézilabda Igazolványok bemutatása után adja ki a szervező megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága hivatalos szövetségi napján.

Amennyiben bajnoki mérkőzésen valamelyik játékos neve nem szerepel a szervező megyei

Kézilabda Szövetség Versenybizottsága által kiadott játékengedély listán és szerepel a versenyjegyzőkönyvben, akkor a mérkőzés eredményét a szervező megyei Kézilabda

Szövetség Versenybizottsága minden esetben hivatalból megsemmisíti és a mérkőzés két pontját -számára előnyösebb - a játéktéren elért gólkülönbséggel vagy 10-0 gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írja.

Regisztrációs kártya nem szükséges.

Névszerinti nevezési lapon kötelezően szerepelnie kell a játékosok neve mellett a játékosok adatai: születési dátuma (hol és mikor), anyja neve, testmagassága, testsúlya és lábmérete, orvosi igazolás.

A kézilabdázás szabálykönyve Játékszabályok 4. szabály 1. pontja az alábbiak szerint változik: a csapat 14 játékosból áll, akiket a versenyjegyzőkönyvbe be kell jegyezni. Ha az adott csapat a mérkőzés kezdetekor nem rendelkezik az előírt 9 fővel, akkor a csapat összpontszámából automatikusan egy büntetőpont kerül levonásra.

A bajnoki mérkőzéseken az 1995. január 1 - 1996 december 31 illetve az1997 január 1 - 1998 december 31 között született játékos szerepelhet, mivel mind a két korosztálynak indítjuk a megyebajnokságot amennyiben a játékra jogosult sportszervezet, iskola, sportiskola tagja és szerepel a névszerinti nevezési lapon.

Az Országos Serdülő Bajnokságban (OSB) résztvevő sportszervezetek, sportiskolák, iskolák a megyei serdülő bajnoki mérkőzéseken csak azok az 1995. január 1-én vagy később született játékosai szerepelhetnek, akik nem lettek benevezve az Országos Serdülő Bajnokságban (OSB, az OSB-s nevezési lapon nem szerepelnek).

8. A csapatok díjazása: A bajnokság 1-3. helyezett csapatai éremdíjazásban részesülnek,

9. Költségek: A bajnokság díjazását a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség biztosítja. A mérkőzések rendezési költségeit a pályaválasztó sportszervezet viseli. A vendégcsapatot részvételük költségei (utazás, étkezés, szállás, stb.)terheli.

10. Óvás, fellebbezés:

10. 1. Óvás: Az óvással kapcsolatos rendelkezéseket, tudnivalókat A kézilabdázás szabálykönyve Bajnoki Rendszabályok 12. szabály 2.§-a tartalmazza.

Óvási díj: 10.000,- (tízezer) Ft, mely összeget a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség bankszámlájára kell „Óvás" megjelöléssel befizetni. A befizetést igazoló banki átutalási szelvény másolatát az óváshoz mellékelni kell. Óvási díj visszafizetése A kézilabdázás szabálykönyve, Bajnoki Rendszabályok 12. szabály 3.§. h, pontjában előírtak szerint.

10. 2. Fellebbezés: Az elsőfokú óvás ügyben hozott döntés és a Versenybizottsági határozat ellen fellebbezéssel lehet élni a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottságánál, szóban, közvetlenül a határozat kihirdetése után vagy írásban a kézhezvételül számított 8 (nyolc) naptári napon belül.

A fellebbezést a Bács-Kiskun Kézilabda Szövetség Fellebbviteli Bizottságának kell címezni. Fellebbezési díj: 30.000,- (harmincezer) Ft, mely összeget a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség számlájára kell „Fellebbezés" megjelöléssel befizetni. A fellebbezéshez csatolni kell a befizetést igazoló átutalási szelvény másolatát.

11. Általános rendelkezések:

11. 1. Fegyelmi eljárás: A Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága által rendezett bajnoki mérkőzéseken, az a játékos vagy hivatalos személy, akit a mérkőzés játékvezetői a játékvezető, versenybíró megsértéséért, durva szabálytalanságért kizártak és feljelentettek, köteles fegyelmi tárgyaláson megjelenni a Kézilabda Igazolványával - ha edző Edzői Igazolványával - és a mérkőzés után elkészített játékvezetői jelentéssel.

A fentiek szerint kizárt és feljelentésre kötelezett játékos elveszti játékjogát, illetve a kizárt hivatalos személy hivatalos közreműködési jogát mindaddig, amíg ügyében az illetékes Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága határozatot nem hoz. Amennyiben a véglegesen kiállított vagy a játékvezető megsértéséért, durva szabálytalanságért kizárt játékos, illetve hivatalos személy nem jelentkezik, és nem jelenik meg az illetékes Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottságánál és tovább szerepel bajnoki vagy kupamérkőzéseken, az jogosulatlan szereplésnek minősül.

A rendező Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága a találkozó eredményét hivatalból megsemmisíti, a két pontot 10-0 gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írja, a vétkes csapattól pedig egy büntető pontot levon.

11. 2. Sportfelszerelés: A csapat mezőnyjátékosainak és kapusaiknak egységes öltözéket kell viselniük, amelynek színe az ellenféltől világosan megkülönböztethető legyen. Amennyiben a mérkőzés játékvezetői úgy ítélik meg, hogy a két csapat felszerelésének szín összeállítása zavaró, akkor a hazai csapat köteles más színű sportfelszerelésben játszani a kézilabda szabályzat szerint.

11. 3. Dopping: A Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség Elnöksége, amennyiben egy játékos dopping vétséget követ el, azonnali hatállyal felfüggeszti játékjogát, ellene fegyelmi eljárást rendel el, s az érintett egyesületet kizárhatja Megyei Nyílt Serdülő Bajnokságból.

A dopping szabályzat értelmében az adható, de bejelentési kötelezettséggel megjelölt - alkalmazásuk esetén - a Kézilabda Versenyjegyzőkönyvhöz a mérkőzés megkezdése előtt az igazolást csatolni kell. Elzárkózás dopping vétségnek minősül.

Valamennyi olyan kézilabdázó, aki felnőtt és utánpótlás korosztályú nemzeti válogatott kerettag, vagy nemzetközi sporteseményeken indul, vagy a nemzeti bajnokságban első 3 helyezést ér el, - a vonatkozó jogszabályok szerint - folyamatosan köteles whereabouts (holléti) információt szolgáltatni. Ennek részletes feltételeit a www.antidopping.hu weboldalon lehet megtekinteni. A jelen szabályokkal érintett sportolók mulasztása esetén a mulasztó sportoló sportszervezetének felelőssége megállapítható és vele szemben arányos szankció alkalmazható.

A sportoló köteles az NSH, a NOB, a WADA, a MOB, az IHF és az EHF által megbízott dopping ellenőrök rendelkezésére állni.

11. 4. Edzői működési engedély: A Megyei Nyílt Serdülő Bajnokság mérkőzésein csak azok az edzők működhetnek, akik rendelkeznek a 2010-2011-es bajnoki évre érvényes edzői működési engedéllyel. Bajnoki mérkőzésen a versenyjegyzőkönyv szerint hivatalos személyek közül 1 főnek érvényes edzői működési engedéllyel (licenc) kell rendelkezni.

Az edző működési engedélyét a „csapatgyűjtők" elején kell elhelyezni, sorszámát a versenyjegyzőkönyvbe az edző neve mellé be kell írni. Amennyiben a mérkőzésen nevezett hivatalos személyek között nincs működési engedéllyel rendelkező személy, csak három fő hivatalos személy nevezhető.

11.5. Ki nem állás, visszalépés: A mérkőzésre ki nem állás vagy Megyei Nyílt Serdülő Bajnokság küzdelmeiből visszalépő csapat „Költségtérítés" címen a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség bankszámlájára az alábbi összeget köteles 8 (nyolc) napon belül befizetni.

  • Első esetben a mérkőzésektől vagy a tornáktól való távolmaradás esetén a ki nem állás díja: 10.000,- Ft,
  • 10.000,- Ft második esetben,
  • 20.000,- Ft harmadik esetben és visszalépés esetén.

11. 6. Egyebek: - Bajnoki mérkőzéseken csak érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező sportoló szerepelhet, iskolai csapatok esetén iskola orvosi engedély.

- Az orvosi engedélyek érvényességi ideje 18 éven aluliak esetében 6 hónap.

- A játékidő a serdülő bajnoki mérkőzéseken 2x25 perc, 10 perc szünettel, illetve a nevezett csapatok számától függően

- Amennyiben egy csapat bármikor visszalép vagy bármilyen ok miatt a bajnokságból törölni kell, valamennyi lejátszott mérkőzésének eredményét meg kell semmisíteni. Addigi részvételét úgy kell tekinteni, mintha egy mérkőzést sem játszott volna.

Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség

Verseny Bizottsága

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 373
Tegnapi: 393
Heti: 4 255
Havi: 9 689
Össz.: 1 256 741

Látogatottság növelés
Oldal: Novemberben indul a megyei női nyílt serdülő kézilabda bajnokság
PRO-SPORT - © 2008 - 2018 - pro-sport.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: www.prosport.hu - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »