PRO-SPORT

Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség

masolat_-_1485228_kezilabda-50-ev053.jpg

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

Telefon: 76-999-623

Fax: 76-513-890

E-mail:

bkmksz@citromail.hu

Web-oldal

www.bacshandball.hu

VERSENYKIÍRÁS

Megyei I. osztályú - regionális - Kézilabda Bajnokság 2011 - 2012.

1. A bajnokság célja: A régióban működő női- és férfi kézilabda osztályok számára a versenyzési lehetőség biztosítása, a kézilabda sportág népszerűsítése, a bajnoki helyezések és a magasabb osztályba való jutás eldöntése.

2. A bajnokság szervezője: A Megyei I. osztály - regionális - bajnokságot a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség Elnöksége által kinevezett Versenybizottság szervezi, rendezi, irányítja és ellenőrzi. A Versenybizottság vezetője: Liptai György.

3. A bajnokság helye és ideje: A mérkőzéseket teremben vagy szilárd talajú pályán kell megrendezni (40×20m), lehetőleg munkaszüneti, illetve szabadnapokon. Közös megegyezéssel hétköznap is rendezhető mérkőzés, ha az utazó csapatok vállalják a mérkőzés lejátszását.

4. A bajnokság ideje: 2011. szeptember - 2012. június

5. A bajnokság résztvevői: Hatályos cégbírósági bejegyzéssel rendelkező egyesületek, melyek nevezését a megyei szövetség elnöksége elfogadja, és ezen egyesületek megfelelnek a Versenykiírás feltételeinek, elfogadják és betartják az azokban foglaltakat.

6. A bajnokság lebonyolítása, helyezések eldöntése:

6.1. A bajnokság lebonyolítása: Az elfogadott nevezések számától függően állapítja meg a Versenybizottság a lebonyolítás formáját, rendjét.

6.2. Helyezések eldöntése: A végső helyezések eldöntése a Kézilabdázás Verseny- és Játékszabályok c. könyv 13. szabálya alapján történik.

6.3. NB II-be való feljutás: A következő évi NB II-es bajnokságba a megyei - regionális - bajnokságban legjobb helyezést elérő Bács-Kiskun megyei csapat jogosult feljutni. Amennyiben a jogot szerzett csapat a lehetőséggel nem kíván élni vagy nem felel meg az MKSZ előírásainak, úgy a magasabb osztályban induló csapatról a megyei szövetség elnöksége dönt. A bajnokságban induló, más megyéből szereplő csapatok feljutási lehetőségéről a Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége dönt az adott megyei elnökségének ajánlása alapján.

7. Nevezés, sorsolás, mérkőzés bejelentés:

7.1. Nevezési határidő: 2011. augusztus 18., csütörtök

Nevezési lap: 1. számú melléklet

7.2. Sorsolás: 2011. augusztus 18., csütörtök. A sorsolással, a mérkőzések lejátszásával kapcsolatos kéréseket, kérdéseket 2011. augusztus 18-ig kérjük eljuttatni a Versenybizottság címére. (E-mail: bkmksz@citromail.hu)

7.3. Mérkőzések bejelentése: 2011. szeptember 1.-ig  (Lásd E-mail cím) Szabadtéri pályára mérkőzést bejelenteni 2011. október 25-től, 2012. március 15-ig nem lehet!

8. Hozzájárulási díj, tagsági díj:

8.1. Hozzájárulási díj:              25.000.-Ft / csapat

8.2. Tagsági díj:                         20.000.-Ft / egyesület

A hozzájárulási díj és a tagsági díj összegét a mellékelt csekken kell befizetni a megadott nevezési határidőig.

A befizetési csekk bemutatása nélkül a csapatok nevezését nem áll módunkban elfogadni.

9. Játékjogosultság: regisztráció, játékengedély: A BKKM-i Kézilabda Szövetség által 2011-12-ben rendezett Megyei I. osztályú - regionális - bajnokságban az a játékos kaphat játékengedélyt és regisztrációs kártyát, aki ebben a bajnokságban játékra jogosult sportszervezet tagja, ezt bejegyezték a Kézilabda Igazolványába, és sportszervezetének a BKKM-i Kézilabda Szövetség felé nincs tartozása.

Játékengedély díja:              400,-Ft + ÁFA

Regisztrációs kártya díja:   700,-Ft + ÁFA

Egy játékos a Nemzeti Bajnokságban és (vagy) a Megyei I. osztályú - regionális - bajnokságban két alkalommal kérhet játékengedélyt (kivétel a jogutód nélkül megszűnő SE játékosa).

A Megyei I. osztályú - regionális - bajnokságban szereplő játékos 2012. március 1-ig kérhet játékengedélyt. Ezt követően a Versenybizottság a kérelmet benyújtó sportszervezethez a bajnokság kezdetéig leigazolt, de játékengedéllyel nem rendelkező, valamint 2011. december 31-ig leigazolt, 1992. jan. 1. után született játékos részére ad ki játékengedélyt.

Amennyiben valamelyik játékos nem rendelkezik a BKKM-i Kézilabda Szövetség által 2011-12. évi bajnokságra kiadott játékengedéllyel, valamint általa, (vagy más szövetség által) kiadott „2011-12. évi bajnokságra" érvényes regisztrációs kártyával, és szerepel a jegyzőkönyvben, akkor a mérkőzés eredményét a Versenybizottság megsemmisíti és a mérkőzés két pontját a számára előnyösebb, pályán elért eredménnyel, vagy 10-0-s gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írja.

Kettős játékengedély: Olyan, 1991. január 1-e után született játékos, aki NB-II. osztályban szereplő SE játékosa, általa, valamint egyesülete és a Megyei I. osztályú - regionális - bajnokságban szereplő SE között létrejött háromoldalú megállapodás alapján szerepelhet a Megyei I. osztályú - regionális - bajnokságban (mérkőzésenként maximum 2 fő) a Versenybizottság által a 2011-12. évi bajnokságra kiadott kettős játékengedéllyel, melyet 2012. március 1-ig lehet igényelni. A kettős játékengedély díja: 2000,.-Ft/fő + ÁFA

10. Igazolások, átigazolások intézése A Megyei Szövetség az igazolásokkal kapcsolatos teendőket a hatályos MKSZ Igazolási és Átigazolási Szabályzat alapján végzi. Az igazolással kapcsolatos feladatokat csak a szabályzatban hivatalosan megállapított díjak befizetése után lehet elvégezni.

11. A csapatok díjazása A bajnokságban az I-III. helyezést elért csapatok éremdíjazásban részesülnek - csapatonként 20 fő. Az éremdíjazás költségeit a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség biztosítja.

12. Részvételi költségek A mérkőzések részvételi- és egyéb költségeit a nevező egyesületek viselik.

13. Óvás, fellebbezés

13.1. Óvás: Az óvások benyújtása, elbírálása a Kézilabdázás Verseny- és Játékszabályok c. könyv Bajnoki Rendszabályok 12. Szabály 2. §. alapján történik.  Óvási díj: 40.000,-Ft

13.2. Fellebbezés: Az elsőfokú határozat ellen fellebbezéssel lehet élni a Megyei Kézilabda Szövetség elnökségénél. Fellebbezési díj: 50.000,-Ft

14. Fegyelmi eljárás A bajnoki mérkőzésen feljelentett játékos/vezető a mérkőzést követő első szövetségi napon 15.00 órakor köteles megjelenni fegyelmi tárgyaláson, a szövetség székhelyén. Amennyiben a feljelentett játékos/vezető nem jelenik meg a tárgyaláson - ezáltal a szóbeli védekezésről lemond - azt távollétében is lefolytatják és határozatot hoznak.

A fegyelmi eljárás során az MKSZ Sportfegyelmi Szabályzat és a Kézilabdázás Verseny- és Játékszabályok c. könyv rendelkezései a mérvadóak.

Az, a piros lappal kizárt játékos/vezető, akit a játékvezetők feljelentenek, a fegyelmi eljárás jogerős végzéséig elveszítik játék- vagy közreműködési jogukat.

15. Általános rendelkezések

15.1. A mérkőzés átjelentése: Indokolt esetben az egyesületek - közös megegyezéssel - írásban kérhetik a kiírt mérkőzés idejének, helyének megváltoztatását a Versenybizottságtól, a mérkőzést megelőző 7 nappal korábban. Átjelentési díj: 10.000,-Ft

Ha ettől rövidebb időn belül történik az átjelentés: 4-6 nap: átjelentési díj: 15.000,-Ft; 1-3 nap: átjelentési díj: 20.000,-Ft

15.2. A bajnoki mérkőzésről való távolmaradás: A bajnokság komolyságának megőrzése érdekében a mérkőzésről indokolatlanul távolmaradó csapattal szemben a Kézilabdázás Verseny- és Játékszabályok c. könyv (2008. évi kiadás) rendelkezései szerint járunk el. Az indokolatlan ki nem állás miatt 50.000.-Ft/mérkőzés pénzbüntetést kell a vétkes csapatnak kifizetni.

A befizetés elmulasztása a csapat a bajnokságból való kizárásával jár (a büntetésből befolyt összeget kizárólag a megyei utánpótlás versenyeztetésére lehet felhasználni). A harmadik indokolatlan ki nem állás után a csapatot töröljük a következő évi bajnokság nevezési listájáról.

Gépjármű meghibásodása miatt elmaradt mérkőzés esetén be kell mutatni az autóbusz megrendelésére szolgáló dokumentumokat, a menetlevelet, a javítási számlákat (bevontatási számlát), ennek hiányában a Versenybizottság nem fogadja el a csapat indokait.

 15.3. Szövetségi, illetve játékvezetői ellenőr: Az egyesületek írásban kérhetnek szövetségi, illetve játékvezetői ellenőrt a mérkőzésre a Versenybizottságtól, illetve a Játékvezetői Bizottságtól a mérkőzést megelőző 8 nappal korábban.

A Versenybizottság hivatalból is kirendelhet szövetségi, illetve játékvezetői ellenőrt, a csapatok költségére. A szövetségi, illetve játékvezetői ellenőr díja: 5.000.-Ft + útiköltség.

 15.4. Pályahitelesítés: A szabadtéri pályákat minden évben, a termeket 3 évenként kell hitelesíteni. A hitelesítést a szakosztálynak írásban kell kérni a Versenybizottságtól. A pályahitelesítés díja: 5.000.-Ft + útiköltség. A pályahitelesítési jegyzőkönyvet a játékvezetőknek, a mérkőzés előtt, külön kérés nélkül, be kell mutatni.

A Szövetség tisztségviselői

Elnök: Kun István 20/3112-924

Főtitkár: Sápi Zsombor 30/9538-378

Versenybizottság Vezető - M. I.: Liptai György 30/5474-119

Játékvezetői Bizottság Vezető: Dudás Tibor 30/9433-906

Igazolás, átigazolás: Sápi Zsombor 30/9538-378

Fegyelmi bizottság: Csatlós István 20/9619-713

Regisztrációs kártya: Toókos György 20/4302-808

Szövetségi nap: csütörtök 14.00-17.00

Igazolások, átigazolások, játékengedélyek:  14.00-17.00

 15.5. Más megyei bajnokságban való indulás korlátozása: 2007. április 28-án megtartott megyei küldöttgyűlés 7/2007. számú határozata: „A megyei elnökség nem járulhat hozzá, hogy megyei csapataink más megye bajnokságában szerepeljenek."

15.6. Sportorvosi engedélyek: A kézilabda igazolványban 12 sportorvosi érvényesítés lehetséges. 12 érvényesítés után a betétlapot cseréltetni kell szövetségünknél, szövetségi napon.

15.7. Egyebek

  • Az MKSZ bevezette a Megyei I. osztályú - regionális - bajnokságban is a kötelező edzői licenc meglétét. (ld. www.handballnet.hu)

Ezen Versenykiírásban nem szereplő esetekről az érvényben lévő Kézilabdázás Verseny- és Játékszabályok c. könyv (2008. évi kiadás) rendelkezik. Minden olyan esetről, amiről sem ezen versenykiírás, sem a hivatkozott könyv nem rendelkezik, arról a megyei szövetség elnöksége dönt.

Kelt, Kecskemét, 2011. július

Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség Elnöksége

Mellékletek:

1 db Nevezési lap

1 db Regisztrációs kártya igénylő lap (Letölthető az MKSz weblapról )

1 db Csoportos névszerinti nevezési lap 

2 db Csekk

(A mellékletek külön kerülnek postázásra!)


Mérkőzés Rendezési Előírások

A Sportrendezvények biztonságával kapcsolatos 2011.09.01-től módosított 2004. évi I. tv., a 2011.09.01-től módosított 54/2004.(III.1.) kormányrendelet és a 2005. évi CXXXIII. tv. előírásait a rendező sportszervezet köteles betartani és betartatni.

Ennek érdekében biztosítani kell:

A mérkőzések zavartalan lebonyolítása, a részvevők személyi- és vagyonbiztonságának megteremtése érdekében, a rendező sportszervezetnek a 2005. évi CXXXIII. törvény 77. § (1)-(2) bekezdésében előírt végzettségű - megfelelő létszámú - rendezőről kell gondoskodnia, amely képes megvédeni a hivatalos személyeket és a játékosokat mindennemű atrocitástól és képes a sportlétesítmény esetleges kiürítésére, illetve rendkívüli események során a résztvevők kimenekítésére.

Várhatóan nagyobb létszámú közönség esetén felemelt rendezői létszámról kell gondoskodni!

A rendező sportszervezet csapatvezetője a mérkőzés megkezdése előtt legalább 30 perccel köteles a játékvezetőnek a főrendezőt bemutatni, valamint írásban átadni a rendezők névjegyzékét (azon feltüntetve a főrendező lakcímét).

Ø             A mérkőzést közvetlenül megelőzően, a játékidő alatt, a szünetben és a mérkőzés után a versenyhelyen, az öltözőkben és a hozzájuk tartozó mellékhelységekben csak a mérkőzés hivatalos résztvevői tartózkodhatnak.

Ø             A játékvezetői öltözőben a találkozót vezető két játékvezetőn kívül csak a Megyei Kézilabda Szövetség által küldött ellenőr tartózkodhat. A két csapat képviselője (egy-egy fő) - együttesen - legalább 30 perccel a mérkőzés előtt a Kézilabda igazolványok, a játékengedélyek és a Kézilabda Versenyjegyzőkönyv átadásánál, a játékvezetői díjak kifizetésénél, mérkőzés után a Kézilabda Versenyjegyzőkönyv 2. és 3. példányainak átvételekor tartózkodhat az öltözőben.

Ø             A játékvezetőket a Megyei Kézilabda Szövetség Játékvezető Küldő Bizottsága küldi.

Ø             A cserepadon helyet foglaló hivatalos személyek nevét a Kézilabda Versenyjegyzőkönyvben fel kell tüntetni. Közülük egy személyt az első helyen csapatfelelősként kell megjelölni és csak ő írhatja alá a jegyzőkönyvet.

Ø             A cserehely rendjéért a csapatfelelős, betartásáért a játékvezetők a felelősek.

Ø             A mérkőzés ideje alatt a versenyhelyen csak a találkozó labdája és a tartalék labda lehet.

Ø             Tilos bevinni a sportlétesítmény területére - a 175/2003. kormányrendeletben felsorolt - a Közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket, illetve petárdát, robbanó eszközt, lőfegyvert, gáz- és riasztófegyvert, üveget, műanyag palackot, szeszesitalt, botot, pénztárszalagot, követ és egyéb testi épséget sértő, veszélyeztető tárgyakat. Tilos ittas személyeket beengedni! Tilos az elektromos kürtök, sípok és dudák bevitele, használata és működtetése a sportlétesítményben.

Ø             A 210/2009. (IX.29.) kormányrendelet értelmében mérkőzés helyszínén bajnoki mérkőzések kezdetét megelőző 120 perccel a befejezést követő 60 percig terjedő időszakban tilos 5 %-nál magasabb alkoholtartalmú szeszesitalt árusítani, illetve fogyasztani.

Ø             A rendező szerv felelőssége a mérkőzést követően mindaddig fennáll, amíg a mérkőzés közvetlen résztvevői (játékvezetők, hivatalos ellenőr, a vendégcsapat tagjai) a helyszínről el nem távoztak.

Ø             A rendezők kötelesek gondoskodni arról, hogy a hivatalos személyek gépjárműveiket, illetve az ellenfél autóbuszát védett parkolóban helyezhessék el.

Ø             A rendező sportszervezet felel a hivatalos személyek és a vendégcsapat bántalmazásáért, a mérkőzésen való részvételükhöz szükséges vagyontárgyaik (ruházat, személygépkocsi, autóbusz, stb.) megrongálásával keletkezett kárért, kivéve, ha bizonyítja, hogy a kár nem a mérkőzésen való részvételükkel összefüggésben keletkezett.

Ø             Tilos a mikrofon használata a csapat buzdítására, valamint a nézők izgatására. A hangosítón keresztül csak a játékszünetben és a „holtidő" alatt lehet zenét sugározni. Zörej és hangkeltő eszközök használata a mérkőzés alatt a zsűri asztal és a csapatok mögötti szektorokban nem engedélyezett.

Ø             Tilos mindennemű, sérülést okozható tárgyak eldobálása, bedobása, hajigálása. A trágár szavalókórus, ha a hangosbeszélőn történt felszólítás után sem szűnik meg, annak ténye büntetést von maga után.

A rendezői feladatok elvégzésének elmulasztása miatt - a vizsgálati eljárás lefolytatását követően - a Versenybizottság által alkalmazható intézkedések:

v          a sportszövetség által adható juttatások csökkentése, megvonása,

v          a rendezői létszám felemelésére kötelezés,

v          szövetségi ellenőr kiküldése a rendező egyesület költségére,

v          a mérkőzés, nézők nélkül, zárt létesítményben való megtartása vagy szektor lezárásának elrendelése,

v          pályaválasztói jog legfeljebb 6 hónapra való megvonása,

v          mérkőzés eredményének megsemmisítése, bajnoki pontok levonása,

v          pénzbüntetés,

v          versenyrendszerből vagy versenyből kizárás,

v          a Kézilabda Szövetségből kizárás.

A mérkőzés játékvezetőinek írásos jelentése alapján alkalmazható pénzbüntetések:

I.fokozat:       Írásbeli figyelmeztetés.

II.fokozat:      Maximum 50.000.-Ft összegű pénzbüntetés, ami próbaidőre felfüggeszthető.

III.fokozat:    Maximum 100.000.-Ft összegű pénzbüntetés, amelynek végrehajtása nem       függeszthető fel.

IV.fokozat:    A sportszerűtlenségek (botrányos viselkedések) újabb ismétlődése esetén a                         pénzbüntetés 140.000.-Ft - 180.000.-Ft, amelynek végrehajtása nem függeszthető     fel.

V.fokozat:      Hivatalos személyek (játékosok, csapatvezetők, edzők, játékvezetők, ellenőrök,           szövetségi képviselők) tettleges bántalmazása vagy járműveinek megrongálása     esetén 200.000.-Ft - 240.000.-Ft pénzbüntetés, valamint az okozott kár megtérítése          szabható ki, melynek végrehajtása nem függeszthető fel.

A sportágat, a bajnokságot és a mérkőzés résztvevőit különösen nagymértékben veszélyeztető rendbontás, botrány esetén már az első esetben is a legsúlyosabb büntetés szabható ki.

A jogerős határozatban megjelölt pénzbüntetést az egyesület 8 (nyolc) naptári napon belül köteles befizetni a Megyei Kézilabda Szövetség számlájára.

A befizetést igazoló csekkszelvény-, átutalási bizonylat másolatát a Szövetség Versenybizottságához el kell juttatni.

Ennek elmulasztása esetén a csapat versenyzési jogát a Megyei Kézilabda Szövetség Elnöksége felfüggeszti az igazolás bemutatásáig.

Az elsőfokú határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül a Megyei Kézilabda Szövetség Elnökségéhez címzett, halasztó hatályú fellebbezés terjeszthető elő.

Fellebbezési díj: 50.000.-Ft (ötvenezer forint), mely összeget a fellebbezéssel egyidejűleg a Megyei Kézilabda Szövetség bankszámlájára kell „Fellebbezés" megjelöléssel befizetni. A fellebbezéshez csatolni kell a befizetett csekkszelvény-, átutalási bizonylat másolatát.

A IV. és V. fokozat esetén mellékbüntetésként a rendező egyesület arra is kötelezhető, hogy pályaválasztóként meghatározott számú mérkőzést az eredetileg bejelentett pályától legalább 50 km távolságban lévő másik teremben vagy szabadtéren játsszon le.

Rendbontás, botrány, illetve kár okozása esetén saját közönsége viselkedéséért és tetteiért (károkozásért) a vendégcsapat is felelőssé tehető és büntethető!

Kecskemét, 2011.július

Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség Elnöksége


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 388
Tegnapi: 517
Heti: 388
Havi: 5 822
Össz.: 1 252 874

Látogatottság növelés
Oldal: Megyei Kézilabda Bajnokság Versenykiírás 2011-2012.
PRO-SPORT - © 2008 - 2018 - pro-sport.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: www.prosport.hu - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »