PRO-SPORT

Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

Székács Elemér Mezőgazdasági Technikum Törökszentmiklós 1950-2000.

Jubileumi évkönyv iskolánk fennállásának 50. évfordulójára

Székács Elemér Mezőgazdasági Technikum Sportkörének története

II./4. 1972-73-as tanévben tömegsportmozgalmunk minden eddiginél nagyobb méreteket öltött, de kézilabdázóink és atlétáink is újra megyei középiskolás bajnokságot nyertek. Ebben az évben rendezett középiskolás országos atlétikai bajnokságon fiú gerelycsapatunk „csak" második lett, de az 1973-74-es tanév újabb nagyszerű eredményeket hozott.

Az új tanévben Kiss Erzsébet, az iskola régi diákja, mint főiskolát végzett tanár került vissza hozzánk és kollégiumi nevelői munkája mellett a lányok testnevelését is irányította. A tanév a diákok és testnevelők számára is nagyon jól indult, hiszen bevezetésre került a harmadik testnevelés óra, mely újabb lehetőségeket nyújtott tanulóink fizikai erejének fejlesztésére, állóképességének növelésére. A másik nagy jelentőségű esemény. Hogy megvalósulás útjára indult tanulóink két évtizedes vágya a tornaterem-építés. Iskolánk saját erőből vásárolt egy 38*18 méteres vasvázas szint, melynek alapjait több száz óra társadalmi munkában kiástuk, az állami gazdaság építőbrigádja pedig elkészítette a betonalapot. A vasváz felállítását a szolnoki szovjet műszaki alakulat segítségével szintén az állami gazdaság munkásai végezték.

1974 nyarán önálló építőtábort szerveztünk a tornaterem építése érdekében. Az építőtáborban 78 tanuló és 11 tanár részvételével több, mint 3.400 munkaórában lebontottuk az iskola területén álló, eddig ebédlő gyanánt szolgáló régi vigadó épületét, hogy a felfalazáshoz szükséges téglát előteremtsük. 200 köbméter törmelék megmozgósításán, szállításán, rakodásán túl 180 köbméter tisztított téglát készítettünk elő az építkezéshez.

A tanév kiemelkedő sportsikerei a következők: kézilabdázó fiaink megnyerték a megyei középiskolás bajnokságot, majd a Nagykőrösön rendezet országos elődöntőről másodikként jutottak az országos döntőbe, ahol ötödik helyen végeztek. Atlétáink újra a megye legjobbjaiként, nagy létszámmal vettek részt területi versenyen, majd 18 fő kapott meghívást az országos bajnokságra. Nyíregyházán már a megnyitón nagy feltűnést keltett az, hogy iskolánk több megye összes meghívottjainak létszámánál nagyobb számú résztvevővel vonult fel. Ezen a versenyen Németh Mária 100 méteres síkfutásban, Szerdahelyi János pedig rúdugrásban szerzett országos bajnokságot, mások pedig értékes helyezéseket.

Atlétáink a nyár folyamán is részt vettek területi-vidéki és országos bajnokságokon és mindenütt kiválóan szerepeltek. Eddigi sporteredményeink méltó folytatásaként a jubileumi tanév küszöbén Pető József igazgató is örömmel üdvözölte serdülő atlétáinkat, akik közül Szerdahelyi János rúdugrásban nyert magyar bajnokságot, Németh Mária 100 méteres síkfutásban második, Molnár Erzsébet gerelyhajításban harmadik, Kocsis Gábor magasugrásban ötödik, Kocsis Tibor pedig rúdugrásban hatodik helyezést szerzett. Ezek a sportolók összesen 19 olimpiai pontot szereztek, mellyel az erkölcsi sikeren kívül anyagilag is megalapozták az 1975. évi sportmunkát.

A zömmel falvakból, községekből hozzánk kerülő fizikai dolgozó szülők gyerekei bebizonyították, hogy megfelelő tanári vezetéssel és a feltételek megteremtésével kiváló eredményekre képesek, és helyük van a legjobbak nemes vetélkedésében. Így jutott el több tanulónk egészen a válogatottságig, mint például Varga Katalin, aki röplabdában volt középiskolás kerettag, Palócz Anna, Kurucz Gyula, Balogh István, Bozsó Erzsébet pedig atlétikában. Közülük Balogh István középiskolás egyéni és csapat, valamint szövetségi versenyeken összesen hét országos bajnoki címet szerzett. Válogatottjaink hazánk határán túl is eljutottak, s Tallinn, Varsó, Pozsony, Szófia, Bukarest stadionjaiban is méltóan képviselték nemzeti színeinket. Elismeréssel kell emlékeznünk Kovács Zoltán, Futó Izabella, Balogh István, Ballagó László, Bozsó Erzsébet és Kardos Julianna tanulókra is, akik az „Aranyjelvényes ifjúsági sportoló" címet megszerezték.

1973-74-es tanév végén eltávozott Kiss Erzsébet kollégiumi nevelő, testnevelő tanár helyett erre a tanévre, Kovács Béla főiskolai végzettségű történelem-testnevelés szakos tanár került iskolánkhoz. A korábbi években bevezetésre került heti három testnevelés óra jó hatásai tovább érvényesültek ebben a tanévben is. A tanulók mozgásérzékének fejlesztése, fizikai teherbírásuk növelése, a megnövelt óraszámban lényegesen eredményesebb volt. A tanórán kívüli sportfoglalkozásokba is egyre többen kapcsolódtak be. A sportudvar jó ellátottsága, a létesítmények száma lehetővé tette, azt, hogy két tanár párhuzamosan tudott órát tartani.

1975-től pályaépítő munkáinkat igyekeztünk befejezni. Először az egysávos, 2 %-os emelkedésű futópályát építettük meg. 1974-ben hozzáfogtunk a „dobófészer" megépítéséhez. A szolnoki MÁV MTE elnöksége díjtalanul elkészítette a létesítmény terveit. A szakmunkástanulóink a kőművesmunkát, saját dolgozóink pedig a vasipari munkát végezték el. A 19*7 méteres alapterületű „dobófészer" jól szolgálta tanulóink erősítő és technikai munkáját. Az avatóünnepségre meghívtuk a négy legjobb magyar súlylökőt, volt tanítványunkkal, Ladányi Zsigmonddal az élen. A tornaterem belső építési, szerelési munkálatait 1977. január 31-re befejeztük. A hiányzó öltözők, zuhanyzók, nevelői, orvosi és konditerem építése a Városi Tanács segítségével indulhatott meg. Lebontásra megkapott üzletház falaiból 40. 000 darab téglát termeltünk ki, amelyből a Városi Tanács Költségvetési Üzeme megkezdte az építkezést. Ezzel a munkával párhuzamosan a sportudvarunk villanyvilágítását is felújítottuk. A TITÁSZ helyi kirendeltsége sietett segítségünkre, 3 darab betonoszlop és az ostornyeles lámpák biztosításával.

Régi tervünk és vágyunk volt a Tisza-parti üdülőtelepen egy vízibázist kiépíteni, csónakházat létrehozni. Kajakokat, kenukat vásároltunk és egy 25 négyzetméteres stéget építettünk lépcsős lejáróval a vízhez és sátorozásra alkalmassá tettük az udvart. 18 személy részére biztosítottunk helyet a faházban és 18 beülést a csónakokban. A vízitúrákon jó szolgálatot tett a motoros alumínium csónak, amelyben a felszerelést szállítottuk.

Diáksportkörünk megalakulásától kezdve mindig legfontosabb feladat a tanulás. Faliújságon félévkor és év végén rendszeresen kiértékeltük szakosztályonként mintegy 100-120 tanuló eredményét. A tanulásban és a sportban legjobb tanuló serleget kapott, amelyet egy évig birtokolt. Országos szinten is volt ilyen elismerés, a Magyar Népköztársaság „JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ" címet adta díszes plakett kíséretében, középiskolás diákoknak. Diáksportkörünkben háromszor szerezték mg ezt a szép címet: 1982-83-as tanévben Szűcs István gerelyhajító, 1985-86-ban Orbán Attila magasugró, 1987-88-as tanévben Jávor Péter tízpróbázót érte ez a megtiszteltetés.

Munkánk elismerésében a Megyei Tanács elnöke alapított díj volt a legértékesebb. Ez a „SZOLNOK MEGYE LEGJOBB DIÁKSPORTKÖRE" cím volt, amelyet 7 alkalommal nyertünk el.

A bajnoki pontokért járó díjak, eredményességi juttatások, pályázatok 200.000,- forintot jelentettek évenként, ami tökéletesen elég volt az iskolai diáksportkör működtetéséhez. 1987. május 15-én tartott közgyűlésünkön megalakítottuk a „SZÉKÁCS DIÁKSPORT EGYESÜLETET", amely a legkorszerűbb szervezeti forma volt.

A teljesség kedvéért meg kell említeni az ORSZÁGJÁRÓ DIÁKOK KÖRÉT, amelynek vezetője volt több mint tíz évig Budai Ferenc tanár úr. Munkaterv alapján, komoly és rendszeres szervezőmunkával, egész tanévben tevékenykedtek.

Kiegészítve az ő munkáját Fehér Mihály tanár úr, aki távozásáig volt a TÁJÉKOZÓDÁSI FUUTÓ szakosztálynak vezetője. A szakosztály minősített versenyzőkkel is rendelkezett.

Diáksportkörünkben megalakulása óta működött a fiú tornaszakosztályunk is. Még a kezdeteken megvásároltuk a szükséges szereket: nyújtót, gyűrűt,, lovat, korlátot, sőt az akrobatikus tornához szükséges dobbantót is. Sportünnepélyeken, bemutatókon és középiskolás versenyeken mutattuk be gyakorlatainkat és kitartóan végzett sportmunkánkat.

A megyei tornaversenyeken legtöbbször Túrkeve mögött másodikként jutottunk a területi döntőre, ahol általában a középmezőnyben végeztünk.

A sportágak közül legnagyobb sikereket az atlétikában értük el. A pályák építésével egy időben szinte minden szükséges szert beszereztünk. Ugrórudak, rajtgépek, szögescipők, gátak, stb. A szerek mellett az utazási költségek is rendelkezésre álltak. A széles alapokon nyugvó tömegsportunk jó bázisnak bizonyult a minőségi sporthoz. A középiskolai bajnokságokon 40-50 fővel vettünk részt, akik közül legalább 80 % pontszerző volt. A legjobbak szinte szárnyakat adtak az utódoknak. A siker állandó volt ezeken a bajnokságokon. A megyei iskolák csapatai közül atlétikai csapatversenyben megszakítás nélkül huszonhétszer voltunk első helyezettek. Ez országosan is egyedi siker egy középiskolától.

Nevelési szempontból nagy eredménynek tartottuk, hogy tanórán kívüli szabadidőben diákjainknak 40-50 %-a vállalta a testedzést, mozgást, a versenyzést hasznos időtöltésként. Találkozókon sokan elmesélik közülük, hogy a kemény edzések, versenyek, sikerek személyiségük alakulásában meghatározó élmény volt. Az öt évtized minden sikeres sportolóját ezen a helyen megemlíteni név szerint lehetetlen. Közülük a legjobbaknak, az aranyjelvényes minősítésű ifjúsági sportolóknak álljon itt a neve emlékkönyvünkben, az utóbbi 25 évből:

Nyeső Mihály, Kocsis Gábor, Kocsis Tibor, Németh Mária, Szerdahelyi János, Ladányi Zsigmond, Arnóth József, N. Kovács Ferenc, Novák Vince, Táboros Béla, Ollári Béla, Szűcs István, Bohus László, Terhes Tibor, Pethes Kálmán, Suszter Zsigmond, Bulátkó Mihály, Hajik Ildikó, Orbán Csaba, Kiss Ernő, Szecsei József, Frikker Márton, Orbán Attila, Melis Attila, Jávor Péter, Patocskai László, Tokaji László, Kiss Gábor, Nyeső István, Búzás Norbert, Bana Imre, Fehér Tünde.

Folyt. Köv.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 206
Tegnapi: 538
Heti: 2 643
Havi: 8 077
Össz.: 1 255 129

Látogatottság növelés
Oldal: "A munka nem hagy cserben..." 4.
PRO-SPORT - © 2008 - 2018 - pro-sport.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: www.prosport.hu - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »